• Sumy GPS 포함 스크린 샷 1
  • Sumy GPS 포함 스크린 샷 2
  • Sumy GPS 포함 스크린 샷 3
  • Sumy GPS 포함 스크린 샷 4
  • Sumy GPS 포함 스크린 샷 5
  • Sumy GPS 포함 스크린 샷 6

Sumy GPS Inclusive의 앱 정보

앱 이름Sumy GPS 포함
카테고리, 지도 및 탐색
개발자
패키지 이름appinventor.ai_sergey_svetaylo.SumyGPSInclusive
번역2.2
평점 5
크기6.8 MB
요구 사항안드로이드 5.0 +
업데이트2020-10-14
설치하는 방법100 세 이상

Sumy GPS 포함에 대한 설명

Додаток розроблено для людей з порушеннями зору, які використовують программи для озвучування інформації на екрані. Також він зручний для людей з руховими розладами – інтерфейс не містить дрібних елементів.
Додаток є інклюзивним – тобто використовувати його можуть всі.

Додаток дозволяє :
– знайти потрібну зупинку та автоматично прокласти до неї піший маршрут за допомогою Google지도;
– на обраній зупинці дізнатися прогноз прибуття транспорту. Якщо транспорт що прямує до зупинки з низькою підлогою — це відобразится в прогнозі. Прогноз відсортовано по прибуттю транспорта — тобто один і той самий маршрут може бути декілька разів у списку прогнозу;
– обрати бажаний транспорт та встановити цільову зупинку на маршруті. Додаток сповістить про наближення та прибуття до цільової зупинки.

Увага! Для роботи додатку у фоновому режимі потрібно відключити для нього оптимізацію батареї у налаштуваннях телефону. Для повернення у додаток з фонового режиму достатньо натиснути на сповіщення.

Якщо відключити оптимізацію не вдається :
1) відстеження зупинки можливе лише якщо телефон під час відстеження жодного разу не вимикався або додаток не було згорнуто.
2) якщо телефон вимикався або додаток було згорнуто, для того, щоб продовжити відстеження, потрібно буде знов повернутись пурбунутись пурбунутись пурбунутись вирбукран

Як вимкнути оптимізацію батареї для деяких моделей телефонів :

삼성

Вимкніть оптимизацію батареї в Системні налаштування-> Батарея-> Деталі-> SumyGPSInclusive.

Також можуть знадобитись наступні дії :
Вимкніть“Адаптивний режим акумулятора”
Вимкніть“Перехід у режим сну”(사용하지 않는 앱을 ​​절전 모드로 전환)
Вимкніть“Автоматичне відключення додатків”(사용하지 않는 앱 자동 비활성화)
SumyGPSInclusive зі списку додатків, які знаходяться у режимі сну.
Вимкніть фонові обмеження (배경 제한) для SumyGPSInclusive

샤오 미 테크

Вимкніть контроль додатку у налаштуваннях батареї (Налаштування – Батарея та продуктивніть – Економія енергії – SumyGPSInclusive – Жодних обмежень

Також можуть знадобитись наступні дії :
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, довгий тап на ньому, та поставити "замок".

화웨이

Перейдіть у Налаштування-> Додаткові параметри-> Диспетчер батареї-> Захищені додатки, знайдіть у списку в списке SumyGPSInclusive, тьте помі
У налаштуваннях смартфона, зайдіть у Налаштування-> Батарея-> Запуск програм. За замовчуванням ви побачите там активний перемикач“Керувати усім автоматично”. Знайдіть додаток SumyGPSInclusive та оберіть його. Унизу з'явиться вікно з трьома перемикачами, дозвольте роботу у фоні.
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, опустити донизу та поставити "замок".
У Налаштування-> Програми та сповіщення-> Програми-> Налаштування-> Спеціальний доступ-> Ігнорувати оптимизацію батареї-у-> Знайти SumyGPSInclusive уДоволити.

소니

Перейдіть у Налаштування-> Батарея-> Три крапки з правого боку зверху-> Оптимизація батареї-> Програми-> SumyGPSInclusive – вимкніть оптимирезацію

OnePlus

У Налаштування-> Батарея-> Оптимизація батареї на SumyGPSInclusive повинно бути "Не оптимізувати". Такоже натисніть на кнопку с трьома вертикальними крапками у правому верхньому куті та прослідкуйте, щоб перезамикач”Продвинутмінубдвинутмін
Також можуть знадобитись наступні дії :
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, та поставити "замок".

모토로라

Налаштування –> Батарея –> Три крапки з правого боку зверху –> Оптимізація енергоспоживання –> Натиснути напис“Не Узаощаджують”таб обратива.
이 응용 프로그램은 프로그램을 사용하여 화면에 정보를 표시하는 시각 장애인을 위해 설계되었습니다. 또한 운동 장애가있는 사람들에게도 편리합니다. 인터페이스에는 작은 요소가 포함되어 있지 않습니다.
응용 프로그램은 포괄적입니다. 즉, 모든 사람이 사용할 수 있습니다.

이 응용 프로그램은 다음을 허용합니다.
– 원하는 정류장을 찾고 Google지도를 사용하여 자동으로 도보 경로를 만듭니다.
– 선택한 정류장에서 교통 도착 예측을 확인합니다. 차량이 바닥이 낮은 상태에서 정차 할 경우 예측에 반영됩니다. 예측은 운송 도착을 기준으로 정렬됩니다. 즉, 동일한 경로가 예측 목록에 여러 번 표시 될 수 있습니다.
– 원하는 교통 수단을 선택하고 경로에 목표 정류장을 설정합니다. 애플리케이션은 목적지 정류장에 대한 접근 및 도착을 알려줍니다.

주의! 백그라운드에서 앱을 실행하려면 휴대폰 설정에서 배터리 최적화를 비활성화해야합니다. 알림을 클릭하면 백그라운드에서 앱으로 돌아갑니다.

최적화를 비활성화 할 수없는 경우 :
1) 추적 중지는 전화가 꺼지지 않았거나 추적 중에 애플리케이션이 최소화되지 않은 경우에만 가능합니다.
2) 전화기가 꺼져 있거나 애플리케이션이 최소화 된 경우 추적을 계속하려면 중지 선택 화면으로 돌아가서 원하는 중지를 선택해야합니다.

일부 휴대폰 모델의 배터리 최적화를 끄는 방법 :

삼성

시스템 환경 설정-> 배터리-> 세부 정보-> SumyGPSInclusive에서 배터리 최적화를 비활성화하십시오.

다음 단계가 필요할 수도 있습니다.
적응 형 배터리 모드 비활성화
사용하지 않는 앱을 ​​절전 모드로 전환 비활성화
사용하지 않는 앱 자동 비활성화 비활성화
절전 모드에있는 응용 프로그램 목록에서 SumyGPSInclusive를 제거합니다.
SumyGPSInclusive에 대한 백그라운드 제한 비활성화

샤오 미 테크

배터리 설정에서 애플리케이션 제어 비활성화 (설정 – 배터리 및 성능 – 에너지 절약 – SumyGPSInclusive – 제한 없음)

다음 단계가 필요할 수도 있습니다.
최근 응용 프로그램 목록 (화면 하단의 사각형 표시기)에서 SumyGPSInclusive를 찾아 길게 탭하고 "잠금"을 입력합니다.

화웨이

설정-> 고급 옵션-> 배터리 관리자-> 보호 된 애플리케이션으로 이동하여 목록에서 SumyGPSInclusive를 찾은 다음 애플리케이션을 보호 됨으로 표시하십시오.
스마트 폰 설정에서 설정-> 배터리-> 애플리케이션 실행으로 이동합니다. 기본적으로 "자동으로 모든 것을 관리"하는 활성 스위치가 표시됩니다. SumyGPSInclusive 애플리케이션을 찾아 선택하십시오. 세 개의 스위치가있는 창이 하단에 표시되며 백그라운드에서 작업 할 수 있습니다.
최근 응용 프로그램 목록 (화면 하단의 사각형 표시기)에서 SumyGPSInclusive를 찾아 아래로 내리고 "잠금"을 설정합니다.
설정-> 애플리케이션 및 알림-> 애플리케이션-> 설정-> 특별 액세스-> 배터리 최적화 무시-> 목록에서 SumyGPSInclusive 찾기-> 허용.

소니

설정-> 배터리-> 오른쪽 상단의 점 세 개-> 배터리 최적화-> 애플리케이션-> SumyGPSInclusive – 배터리 최적화 비활성화로 이동합니다.

OnePlus

설정에서-> 배터리-> SumyGPSInclusive의 배터리 최적화는 "최적화하지 않음"이어야합니다. 또한 오른쪽 상단 모서리에있는 세 개의 수직 점이있는 버튼을 클릭하고 고급 최적화 라디오 버튼이 꺼져 있는지 확인합니다.
다음 단계가 필요할 수도 있습니다.
최근 응용 프로그램 목록 (화면 하단의 사각형 표시기)에서 SumyGPSInclusive를 찾아 "잠금"을 입력합니다.

모토로라

설정-> 배터리-> 오른쪽 상단에 세 개의 점-> 전원 최적화-> "저장 안 함"을 클릭하고 "모든 프로그램"을 선택-> SumyGPSInclusive 선택-> 최적화하지 않음.
2.2 :
– Додано звукову індикацію завантаження даних.

2.1 :
– Додано можливість змінити радіус пошуку зупинок (у розділі“Про додаток”). За замовчування радіус складає 500 метрів. Можливі значення – від 100 до 1000 метрів.
– Додано індикацію завантаження даних.

2.0 :
– Відтепер відстеження прибуття можливе також у фоновому режимі.
– Виправлено роботу функції "Де я?"
– Кольорову гаму елементів відкореговано для користування особами з порушеннями зору.
– Мінімальна версія Android – 5.0